Algemene Trainingsvoorwaarden

Algemene trainingsvoorwaarden Linda’s Hondenschool

• Het deelnemen aan een cursus, privéles of workshop en het betreden van het trainingslocatie zijn geheel op eigen risico van zowel cursist/workshopvolger als hond.
• Linda’s Hondenschool is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en/of hond wordt aangericht op of rond de trainingslocatie.
• U heeft uw hond voorafgaand aan de cursus uitgelaten. Ongelukje op het trainingsveld dient u zelf op te ruimen, u zorgt zelf voor de hondenpoepzakjes. Op het trainingsveld is een prullenbak aanwezig om de hondenpoep te deponeren.
• In geval van twijfel aangaande de gezondheid van uw hond, dient u vooraf telefonisch overleg te plegen met uw instructeur (kennelhoest, giardia, soms diarree en bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn voor andere honden).
• Fysiek of psychisch geweld naar uw hond wordt niet getolereerd.
• U zorgt zelf voor een normale halsband of tuig met een riem met minimale lengte van 1.20 meter, voldoende beloningsvoer, een speeltje (zonder piep), passende kleding en een goed humeur.
• Let op: slipketting, pennenband, antitrektuig, halfcheck, flexilijn of andere corrigerende middelen zijn niet toegestaan. Het trainen met een lange vaste lijn kan alleen in overleg tijdens de vervolgtraining gebruikt worden.
• Op Linda’s Hondenschool mag u met meerdere personen naar de training komen om beide te leren van de lesstof. U blijft wel in de buurt van uw eigen hond om negatieve gevolgen te voorkomen bij jonge, angstige of agressieve honden.
• I.v.m. besmettingsrisico zijn zieke honden niet welkom op de trainingslocatie; de cursist kan wel zelf naar de cursus komen om niets van de lesstof te hoeven missen.
• Loopse teven zijn welkom!
• De honden moeten aangelijnd blijven, tenzij er anders door de instructeur aan u gevraagd wordt.
• De honden geen kennis laten maken met elkaar als de honden aangelijnd zijn.
• Als uw hond speelt met andere honden is dat op uw eigen risico en spelen gebeurt niet aan de lijn, tenzij de instructeur anders aangeeft.
• U kunt uw hond in de berm langs de weg of in het naastgelegen bos nog even uitlaten.
• Gun elkaar de ruimte. Geef zeker onbekende honden de ruimte rondom/-op en tijdens de training op het veld.
• U bent op tijd aanwezig, minimaal 5 minuten voor de les.
• Tijdens rustige periodes of veel afmeldingen kan het zijn dat groepen samen worden gevoegd.
• Roken mag uitsluitend buiten de trainingslocatie. U dient uw sigaretten zelf op te ruimen.
• Mobiele telefoons zijn tijdens de les uitgeschakeld of op trilfunctie.
• Parkeren kunt u langs het trainingsveld richting de paardenmanege. Houdt rekening met paardentrailers en/of loonwerkers die het pad voor werk of hobby moeten passeren.
• Honden die niet deelnemen aan de lessen zijn niet toegestaan op het trainingsveld.
• U dient zelf een aantal keer in de week te trainen met uw hond om vooruitgang te zien. 1 uurtje op de hondenschool trainen is niet afdoende.
• Linda’s Hondenschool behoudt het recht om groepen samen te voegen.
• Wees zuinig en voorzichtig met de materialen die op het veld staan of tijdens de lessen gebruikt worden. U dient erop toe te zien dat uw honden de spullen niet beschadigd.
• Filmpjes en foto’s die gemaakt worden zullen niet zonder verbale toestemming worden geplaatst.

Inschrijving- en betalingsvoorwaarden cursussen:
• Met uw inschrijving accepteert u onze voorwaarden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het door Linda’s Hondenschool eenzijdig beëindigen van de cursus zonder restitutie van het cursusgeld. • Inschrijving voor een cursus gebeurt middels het inschrijfformulier op de website: www.lindashondenschool.nl
• Inschrijving voor een cursus of consult verplicht tot betaling!!!
• De prijzen op de website zijn op dat moment actueel. Bij inschrijving gelden de kosten die op de website staan vermeld bij inschrijving.
• Gemelde startdatums op de website zijn onder voorbehoud. Het kan zijn dat er in de voorgaande training lessen uitvallen en daardoor opschuiven, de nieuwe startdatum schuift dan ook op.
• Na inschrijving ontvangt u een mailtje met bevestiging van uw aanmelding.
• U ontvangt via de mail de factuur voor de betaling.
• De betaling dient vóór de eerste les te zijn betaald of u kunt in de eerste les contant en gepast betalen.
• Als u door wilt trainen in een vervolg training op Linda’s Hondenschool dient u goedkeuring te krijgen van Linda.

Annulering cursus:
• Annulering van de cursus kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.
• Betaalde trainingen worden niet gerestitueerd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u de cursus niet kunt vervolgen. Dit uitsluitend in overleg met, en ter beoordeling van Linda’s Hondenschool.
• Het niet volgen van de cursus of een deel ervan is geen reden tot restitutie.
• De training is niet overdraagbaar aan derden.

Afmelden van lessen:
• Bij extreme weersomstandigheden kan Linda’s Hondenschool besluiten de les te annuleren. De les wordt dan verschoven naar de week erop.
• Bent u verhinderd om een les bij te wonen, dan dient u Linda’s Hondenschool vroegtijdige op de hoogte te stellen op de dag van de training. De kosten, van de les die u mist, worden niet gerestitueerd.
• Lessen die uzelf mist kunnen niet worden ingehaald.
• Lessen gaan altijd door tenzij u door Linda’s Hondenschool wordt gemaild/gebeld.
• Linda’s Hondenschool is niet verantwoordelijk voor het feit dat u wellicht tevergeefs naar het trainingsveld gaat indien er een wijziging is gemaild.
• Lessen die door de hondenschool worden afgezegd, kunnen altijd worden ingehaald.
•Indien u als cursist, zonder opgave van reden, twee achtereen volgende lessen niet op de cursus bent geweest, vervalt het recht op het volgen van de resterende lessen.
• Wisseling van cursusdag is uitsluitend mogelijk na overleg met Linda.

 

Deze voorwaarden worden gehanteerd vanaf augustus 2022